Kontakt: 070 670 71 30

Fräsning av asfalt

Fräsa asfalt

På Fräsarna i Skåne utföres asfaltsfräsning. Vår maskinpark och utrustning klarar fräsning av asfalt på alla tänkbara vis, djupfräsning, ytfräsning och asfaltsfräsning av mindre ytor som kräver precision och minimalt ingrepp.

Med en miljömedveten linje använder vi utrustning där fräsmassor blir fyllnadsmassor vilket leder till en mer hållbar utveckling som dessutom är kostnadseffektiv för beställaren. Fräsa asfalt gör vi.

Vi är den givna asfaltfräsaren i Skåne.

Fräsa asfalt

Vi kan fräsa asfalt